- Salcedo no tempo - https://salcedonotempo.pontevedra.gal -

Sociedade de Agricultores

A escola de música de Salcedo ocupa o local que levantou a Sociedade de Agricultores no ano 1912. A principios do século pasado o rural de Galicia viviu un auténtico espertar grazas ao labor das sociedades agrarias, que traballaron pola modernización do campo e en favor das persoas que o traballaban.