- Salcedo no tempo - https://salcedonotempo.pontevedra.gal -

Petróglifos do outeiro do Mato das Cruces

Os gravados sitúanse nunha laxe a ras de chan que soporta os motivos, todos de repertorio xeométrico: numerosas coviñas illadas, círculos e radios concéntricos, motivos informes, liñas sinuosas, etc… un repertorio que responde a un código de comunicación oculto que somos incapaces de desentrañar.