- Salcedo no tempo - https://salcedonotempo.pontevedra.gal -

Diario de escavación: Día 1

Primeira xornada de traballo no Castro das Croas.

Hoxe comezamos limpando na parte baixa do xacemento, onde se atopa a impresionante muralla que no ano 1993 escavou parcialmente Antonio de la Peña Santos.

O obxectivo é poder datala e deslevar se realmente se trata dun castro que nunca foi habitado, teoría á que chegou o arqueólogo nos anos 90.